KROP / OBJEKT / PERFORMANCE - med Kat Staub og Peter Scherrebeck
KROP/OBJEKT/PERFORMANCE er en workshop der blander scenekunst og billedkunst i et forsøg på at skærpe bevidstheden om sammenhængen mellem de forskellige fag og styrke den kropslige sensitivitet både ift det sceniske og ift det materielle. Workshoppen stiller spørgsmål ved hvad hvordan man kan ‘sceneliggøre’ det billedkunstneriske og opfatte det som performance på samme måde som man kan se på det performative/teatralske som et koreografisk objekt.


Workshoppen vil oftest starte med fysiske øvelser og træning hentet fra vores brede bagkatalog med dans og koreografi, for helt konkret at starte i kroppen og finde sammen som gruppe. Vi vil gennem disse øvelser synliggøre hvordan det at skabe en kropslig sensibilitet kan hænge sammen med at danne en kunstnerisk bevidsthed. Vi vil arbejde med kroppen som objekt og det at opleve sig selv som et formbart materiale.


I løbet af undervisningen vil vi dykke ned i øvelser hvor vi arbejder med fysiske objekter og metoder til hvordan man kan forholde sig til objekter performativt og iscenesætte dem. Hvad vil det sige at skabe visuel kunst gennem det at sætte sig selv performativt i spil og hvordan kan man skabe en performance med billedkunst uden at ens krop er involveret? Gennem øvelser og improvisationer vil vi sløre skellet mellem billedkunst og scenekunst for også at skabe en artikulation omkring hvad det er vi laver og hvilke greb vi bruger som udøvende indenfor begge felter.


Vi vil arbejde med det levende i det materielle. Hvordan man kommunikerer med det og lader sig påvirke af det. Vi vil bede eleverne tage nogle fysiske objekter/værker og/eller tekst og fysisk materiale med og bringe det i spil. herudfra vil vi eksperimentere med at skabe crossover formater på stedet og sammen udvikle tvær-disciplinære udtryk.


Tegne og skriveøvelser vil være en del af forløbet og vi vil give god tid til at reflektere og lære sammen undervejs. Vigtigt for os er at eleverne føler de kan bringe dem selv, og det der føles spændende og vigtigt for dem, på banen. Samtidig stræber vi efter at de kan føle sig trygge i at prøve sig selv af i noget nyt, som måske varierer fra deres daglige identitet som kunstnere og kreative. Undervejs vil vi lave præsentationer og delinger hvor eleverne får mulighed for at prøve ting af for hinanden og hvor der bliver rum for refleksion over hvad deres output producerer.


Man skal ikke have dansebaggrund for at tage del i kurset! Det er åbent for alle slags kroppe. Workshoppen tager afsæt i vores iver efter at dele vores passionerede forhold til performance og billedkunst i samarbejde med hvad eleverne bringer af tanker, ideer og interesser. Vi er interesserede i viden og erfaring indenfor alle kunstneriske felter, da det er i mødet mellem forskellige medier og æstetiske traditioner noget uventet kan opstå og erfares.
back


Vi er Kat Staub og Peter Scherrebeck. To tværdisciplinære performance kunstnere uddannet fra henholdsvis Amsterdam University of Arts og Berlin University of Arts. Vi har et langt venskab bag os og er partners-in-artistic-crimes. Vi har arbejdet sammen i en lang række projekter indenfor performance, dans/koreografi og videokunst.
Om underviserne:
Photos: Frederik Jeppesen